Slovník pojmů

z Online Marketingu

Vytváříme výkladový slovník pojmů z oblasti Online marketingu, PPC reklamy, SEO a podobně. Slovník vytváří naši specialisté.

Nejnovější slovníkové výrazy

Kontextová reklama

On-line reklama zobrazovaná na základě shody daného klíčového slova s obsahem webové stránky. Např. pod článkem o novém modelu automobilu reklama na prodejce automobilů.

Call to Action

Výzva k akci. Prvek reklamy nebo webové stránky, která motivuje návštěvníka k určité akci, např. k nákupu nebo stažení aplikace. V reklamě např. „Kupte ještě dnes!“

Google Analytics

Bezplatný analytický nástroj od Google. Umožňuje detailně sledovat návštěvnost webových stránek a chování jeho uživatelů. Pro on-line marketing je důležitý pro měření návratnosti investic.

UTM

Anglicky Urchin Tracking Module. Jsou to tagy, které rozšiřují URL adresu, díky kterým se do Google Analytics předávají informace o reklamě, která přivedla uživatele na webovou stránku.

Bounce Rate

Míra opuštění webu. Poměr počtu návštěvníků, kteří web opustili ze vstupní stránky bez jakékoliv další interakce a celkového počtu návštěvníků.

A/B testování

Testování dvou variant reklamy nebo webových stránek. Každá z variant se zobrazuje koncovým uživatelů a po uběhnutí relevantního časového úseku se vyhodnotí úspěšnost jednotlivých variant.

Sklik

Reklamní systém českého portálu Seznam.cz. Má velký podíl na českém trhu on-line reklamy.

Remarketing

Metoda opětovného oslovení zákazníků, kteří daný web již navštívili. Remarketing mívá v porovnání se základní kampaní vyšší efektivitu.

ROI

Anglicky Return on Investment. Návratnost vynaložených investic. Poměr zisku z investice a investičních nákladů.

SEM

Anglicky Search Engine Marketing. Forma internetového marketingu zaměřená na lepší viditelnost ve vyhledávačích. Jeho základními složkami jsou SEO a PPC reklama.

Výrazy dle abecedy

Výrazy dle témat